Om Nagu apotek

Apotekservicen i Nagu inleddes den 15 september år 1897 som en filial under apoteket i Nådendal. Som filial fungerade apoteket ända till den 16.11.1943, då apotekare Paul Randelin öppnade ett självständigt apotek i Nagu.

Sedan år 1974 har Nagu apotek betjänat hela skärgården, bestående av Nagu, Korpo och Houtskär. Apoteket har ett filialapotek i Korpo samt servicestället i Houtskär.

gammalt apotek